HÄLARBOSSEN FENDER BAKOM LÅS OCH BOM!

Snokarna Laslo Kajak och Störbalt "Stinsen" Härmelin syr in stormogulen Fender och hans rövarpack!

Ferdinand Fenders glansdagar i Hindenburgs ljusskygga värld är till ända. De pyriska patrioterna och prisjägarna Laslo Kajak och Störbalt "Stinsen" Härmelin har i ett slag tagit strypgrepp på Hufvudstadens knyckare och våldsidkare.

Efter en längre tids snokande avväpnade de båda hjältarna tillsammans med pyrisk polis vid en razzia igår natt.  Samtliga i Fenderligan greps eller avdagatogs under våldshärskande former. Ligan, som under våren försett Hindenburg med ulvrikisk propagande och smittad dryckjom från zonen Möken, ska enligt den hedervärde överkonstapel Vigg nu vara totalt tillintetgjord.

- Förhören med de överlevande går bra, säger Vigg i ett uttalande till Polisgazetten.
- Vi sätter åt Fender själv å det gruvligaste, och han sjunger som en burfågel.

Förutom banditerna lade även statsmakten beslag på åtskilliga tunnor fuljos. Som tidigare har rapporterats är det knegarna som drabbats hårdast av den giftiga rusdrycken, som sålts under namnet Pyris Beska.

- Det kändes som att magen sprack, säger en stackars grisman, som vill vara anonym.

Laslo och Störbalt kan nu räkna med en pyrisk hedersutmärkelse av finaste slag, och Gazetten - som inte vill vara sämre - ger de två här och nu ett värmande hedersomnämnande.

Manfred Mandolin
Murvel


GOTTLÄNDSKA SVIN GRIPNA I PIRIT!

Två Gottändska spioner har gripits med buller och bång i centrala Pirit. Förädarna, två piggsvin vid namn Lasse Taube och Tavast Luring, hade under en månads tid lyckats infiltrera manufakturförman Unesco Levis knegargäng på Tobakskompaniet.
- Jag anade oråd när jag av en slump fick reda på den enes namn, berättar Förman Levi.
- Heter någon Luring så är det bäst att se upp!
Sagt och gjort. Levi tog kontakt med myndigheterna och efter en intensiv jakt genom stadens gränder och gator lyckades till slut de ståtliga Piritska konstaplarna lägga vantarna på de lumpna upprorsmakarna och folkhetsarna.
- Vi hatar allt! lär de båda uppviglarna och smittbärarna skrikit innan den granna polisen i sina glänsande kasker förde bort dem med lagens hårda arm.
- Ännu en dag på jobbet, skanderar Överkonstapel Skåning - med ett bländvitt leende värdigt det graciösa lodjur han är - och menar vidare att mysteriet med den skändade manufakturmatsalen nu bör anses vara löst.

Pharmasia Efrahimsdotter
Murvel

RSS 2.0